Bảng giá sửa chữa – thay bàn phím laptop Acer lấy liền uy tín tại HCM

 

Lỗi nhẹ: Giá sửa bàn phím Acer từ 50k-150k

Lỗi nặng: Thay bàn phím (Xem giá bên dưới)

ĐC: 519 Bà Hạt, P8, Q10 ( Đoạn Nguyễn Tri Phương – Bà Hạt)

Hotline: 0931.640.640 (Zalo báo giá nhanh)

 

Khách hàng được ngồi xem trực tiếp lấy liền từ 15-30 phút

Chế độ bào hành tốt nhất đổi mới 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

 

Bảng giá tham khảo kho có hơn 1000 model luôn có sẵn tại cửa hàng
BÀN PHÍM LAPTOP – KEYBOARD AcerGIÁBH
 Keyboard ACER Aspire 3810T, 4810T series290,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4741G 4741Z 4741ZG290,00012T
 Acer 3810T 4736 3410T 4810T 3820T 4410T 4535G 3935 4540 4551 5942G290,00012T
 Bàn phím Acer 3810, 4741290,00012T
 Bàn phím Acer 4235, 4240290,00012T
 Bàn phím Acer 4535, 4540290,00012T
 Bàn phím Acer 4235, 4551290,00012T
 Bàn phím Acer 5935, 4552290,00012T
 Bàn phím Acer 4935, 3820290,00012T
 Bàn phím Acer 4625, 3935290,00012T
 Bàn phím Acer D640290,00012T
 Bàn phím Acer 3811, 4738290,00012T
 Bàn phím Acer D732290,00012T
 Bàn phím Acer 3810T290,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4336290,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4820T290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4333290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4250290,00012T
 Bàn phím laptop Acer D440290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 3935290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4235290,00012T
 Bàn phím Acer 4252290,00012T
 Bàn phím Acer 4540290,00012T
 Bàn phím Acer 4552290,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 3935 3820 3820T 3820G 3820TG 3820TZ 3820TZG 3820ZG 4820 4820T 4820G 4820TZ 4820TZG 4820TG290,00012T
 Bàn phím laptop Acer eMachines D440 D442 D642290,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 3750G 3750Z 3750ZG 3935 4250 4251 4252 4253 4253G 4333 4336290,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 3750 3750G 3750Z 3750ZG 4560 4560G 4749 4749Z290,00012T
 Bàn phím laptop Acer Gateway NV4 NV49 NV49C290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4736Z/ 3810T/ 4810T/ 4741/ 4745/ 4535/ 4535G/ 4736/ 4736G/ 4736Z/ 4736ZG290,00012T
 Keyboard Acer 4820, 4740290,00012T
 Keyboard Acer Aspire E1-421, E1-421G, E1-431, E1-431G, E1-471, E1-471G, TM8371, TM8471 Series290,00012T
 Bàn phím ACER 3810 ,4741, 4535, E1-421, 4736, D732, Gateway NV49290,00012T
 Bàn phím Acer 4741G, 4810290,00012T
 Bàn phím Acer 4733z290,00012T
 Bàn phím Acer 4750Z, 4750290,00012T
 Bàn phím Acer 4750G270,00012T
 Bàn phím Acer 4339, 4349270,00012T
 Bàn phím Acer E1-431270,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4736Z 4736ZG 4736ZG 4535 4535G 4551 4551G 4735 4735Z 4735ZG 5920 5920G 4935 4935G 4937 4937G 4736 4736G 4736Z 4736ZG 4750 4750G 4750Z 4750ZG270,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4738G 3935 4535G 4741G 4935T 5935G270,00012T
 Keyboard Acer Asprire Timeline 3810T, 4810T, Aspire 4535, 4535G, 4736270,00012T
 Keyboard Acer Asprie 4752, 4752Z, 4752G, 4752ZG270,00012T
 Bàn phím Acer 4736, 4740G270,00012T
 Bàn phím Acer Gateway NV49, 4752270,00012T
 Bàn phím Acer 4739,4736,4736Z,4736G,4235,4240270,00012T
 Bàn phím laptop Acer 4253270,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4250 4252 4253 4253G 4332 4336 4339 4739 4739Z270,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4250 4349 4752 4752G 4752Z 4752ZG 4350 4350G E1-421, E1-421G, E1-431, E1-431G, E1-471, E1-471G270,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4250 4349 4752 4752G 4752Z 4752ZG 4350 4350G E1-421, E1-421G, E1-431, E1-431G, E1-471, E1-471G270,00012T
 Keyboard Acer 4736270,00012T
 Keyboard Acer 4736Z,4735270,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4535 4535G 4736 4736G 4736Z 4736ZG270,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 5810 5810T 5810TZ 5810TG270,00012T
 Keyboard Acer 3820, 4750, 4739, 4738, 4736270,00012T
 Keyboard Acer Aspire 5536270,00012T
 Keyboard Acer Emachines D528 D728 D730 D730G D730Z D730ZG270,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4745270,00012T
 Bàn phím Acer 4736Z270,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4733 4736 4738 4740 4741 series270,00012T
 Keyboard Acer 4736Z, 3810T, 4810T, 4741, 4745270,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 5810T270,00012T
 BÀN PHÍM KEYBOARD ACER 4736/ 4750/4752270,00012T
 Bàn phím Acer E1-471270,00012T
 Bàn phím Acer D730270,00012T
 Bàn phím Acer 5739, 5739G, 5800, 5410S, 7735Z, 7535 (Black)270,00012T
 Bàn phím Acer 7535G,5750G,5820,5938,4574,7738 (Black)270,00012T
 Bàn phím Acer 5542,5538,7736Z,5740, 5573 (Black)270,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4235 4540 4540G 4240 4740G 4736 4736G 4736Z 4736ZG270,00012T
 Bàn phím laptop Acer D728270,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4349290,00012T
 Bàn phím laptop Acer 4733 4733Z 4738 4738G 4738Z 4738ZG 4740 4740G 4741 4741 G 4741Z 4741ZG270,00012T
 Bàn phím laptop Acer eMachines D732ZG D732 D732G D732Z290,00012T
 Bàn phím laptop Acer eMachines D440 D442 D640 D640G D528 D728 D730 D730G D730Z D730ZG D732290,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4743 4743G 4743Z 4743ZG 4745 4745G 4745Z 4757290,00012T
 Bàn phím laptop Acer 4733 4733Z 4738 4738G 4738Z 4738ZG 4740 4740G 4741 4741G 4741Z 4741ZG290,00012T
 Bàn phím laptop Acer eMachines D640 D640G D642 D644 D728 D729 D729Z D730 D730G D730Z D730ZG290,00012T
 Bàn phím Laptop Acer Aspire 5410 5536 5536G 5542 5542G 5738 5738DG 5738DZG 5738G 5738PG 5738PZG 5738Z 5738ZG 5739 5439G 5740 5740DG 5740G290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 7540 7540G 7735 7735Z 7735G 7735ZG 7741 7741G 7741Z 7741ZG290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire E15 E5-511, E5-511G, E5-511P, E5-571, E5-571G, E5-571P, E5-571GP290,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4235 4540 4540G 4240 4740G 4736 4736G 4736Z 4736ZG 4733 4733Z 4738 4738G 4738Z 4738ZG 4740 4740G 4741 4741 G 4741Z 4741ZG290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4736Z, 4752G, 4552, 3820, 4535, 4820G, 4810, 4738, 4740, 4741, 4743G. 4745G, 4749Z, 4750, 4733, 4732, 4739290,00012T
 Bàn phím Acer Aspire V5 ( V5-531,471)290,00012T
 BÀN PHÍM KEYBOARD ACER 5536 5542 5738 5739 5810T 5820280,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 5810T, 5745, 5738, 5739, 5740, 5750, 5741, 5536, 5538, 5542, 5552, 5551, 7735, 7736, 7740280,00012T
 Bàn phím Acer 4830, 4755G, 3830, 3830G, 3830T280,00012T
 Bàn phím Acer 5830T280,00012T
 Keyboard Acer Aspire 5830 5830G 5830T 5830TG 5755 5755G280,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4830 4830G 4830T 4830TG280,00012T
 Keyboard Acer 5830T 5745280,00012T
 Keyboard Acer 532H 522 521 D255 D257 D260280,00012T
 Bàn phím Acer 4755, 3480280,00012T
 Bàn phím Acer 5755280,00012T
 eyboard Acer EMachines D255280,00012T
 Keyboard Acer 3830T, 4830T, 4755G280,00012T
 Keyboard Acer Aspire V5-471280,00012T
 Keyboard Acer V3-471, 4755G, 4830T280,00012T
 Bàn phím Acer 4830T/4755280,00012T
 Keyboard Acer AOP 532300,00012T
 KEYBOARD ACER ONE 532300,00012T
 Keyboard Acer Aspire 4732z, 4732300,00012T
 Bàn phím Acer Mini 532300,00012T
 Bàn phím Acer Emachine D525300,00012T
 Bàn phím Acer Emachine D725,D525,4732Z,4732,D728,4332 (Black)300,00012T
 Bàn phím Acer D725 ,D525, 4732Z,4732,D520,D728, 4332 (Black)300,00012T
 Keyboard Acer Emachin D525/, 725 (Đen)300,00012T
 Bàn phím laptop Acer Aspire 4332 4732 4732Z (Đen)300,00012T
 Keyboard acer 4310/ 5710300,00012T
 Acer 4310/4510/4710/4320/4520/4720/4920300,00012T
Keyboard Acer 4520 ,5520300,00012T
 Bàn phím Acer Aspire 4520300,00012T

 

XEM Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG ( ẢNH CHỤP MÀN HÌNH)

 

Địa chỉ: 519 Bà Hạt, P8, Q10 ( Đoạn Nguyễn Tri Phương – Bà Hạt)

Hotline: 0931.640.640

 

XEM Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG ( ẢNH CHỤP MÀN HÌNH)